Velkommen > Hjælpesider > Mailopsætning > Om POP3 postkasser:
Safi.dk startsiden

Om POP3 postkasser:

Hvis du f.eks. har 2 POP3 postkasser betyder at der reelt kan være 2 personer der henter post separat fra hver sin e-mail adresse. Som standard oprettes kun 1 enkelt postkasse. Denne postkasse modtager post på ALLE e-mail adresser. Du behøver således ikke nødvendigvis at have 2 postkasser. Det er kun nødvendigt hvis man ER 2 personer. Er man 2 personer, skal der skrives en e-mail om hvad person nummer 2 vil have som e-mail adresse og password, så opretter vi den ekstra postkasse. Den første postkasse er standard hovedpostkasse, som altid hedder postmaster@domæne.dk men modtager (hvis 'Mail er aktiveret) ALLE de e-mails til adresser som IKKE er på andre postkasser, undtagen ÆØÅ og specialtegn, som ikke er valide (gyldige) bogstaver/tal.

Valide (gyldige) tegn i e-mail adresser (og domænenavne):

Alle bogstaver fra a-z
Alle tal fra til 9
Underscore _
Bindestreg -
Punkrum .
...eller med andre ord: alle bogstaver (undtagen de danske), alle tal, understreg, bindestreg og punktum. (og IKKE mellemrum)