Kunde data Opgang2

Opgang2 FileMakerServer:

Backup:
FRA: /Bibliotek/FileMaker Server/Data/Backups
TIL: GoglerNas -> IT_Opgang2 -> FM-Backups

Lokal ip:
Ip: 192.168.217.16
sub: 255.255.255.0
gtw: 192.168.217.1
dns: 8.8.8.8
Trafik fra lokal maskine til nettet benytter fælles IP 85.129.89.14

Maskinen kan nås udefra på IP adressen 195.189.130.231
Eller ved at benytte fm.opgang2.dk

Bruger: Filemaker Server
Login: fm2019

PW til noter: fm2019

TeamViever ID: 1 188 298 208
Login: teater01

AppleId: **@op*****.dk/Fm2019Fm

Skærmdeling:
vnc://fm.opgang2.dk
Bruger: Filemaker Server
Kode: fm2019

————

FMS

admin
nsd63bsTe3

Pin 6354